[1]
KAPOOR, R.K. , KHEMANI, .L.T. , TIWARI, S. , MOMIN , G.A. and PRAKASH, .P. 1994. SOME ASPECTS OF SNOW CHEMISTRY AT KALPA, HIMACHAL PRADESH. MAUSAM. 45, 2 (Apr. 1994), 179–180. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v45i2.2084.