[1]
ABBI, S.D. , SRIVASTAVA, K.K. and MALHOTRA, A.K. 1978. Estimation of water balance of Mahanadi catchment upto Hirakud dam site (1962-1966) by Thornthwaite’s techniqu. MAUSAM. 29, 4 (Oct. 1978), 717–724. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v29i4.2953.