[1]
VISHNOI, B.N. 2011. Paschimi Rajasthan mein pawan chakkiyon dwara vidyut utpadan hetu vayu vishleshan. MAUSAM. 62, 1 (Jan. 2011), 1–10. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v62i1.5859.