(1)
KULANDAIVELU, E. .; SOUNDARARAJ, M. .; GUHAN, M. . CLOUD BURST DURING SOUTH WEST MONSOON SEASON AT TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU. MAUSAM 2011, 62, 253-256.