(1)
VISHNOI, B. N. Paschimi Rajasthan Mein Pawan Chakkiyon Dwara Vidyut Utpadan Hetu Vayu Vishleshan. MAUSAM 2011, 62, 1-10.