(1)
VISHNOI, B. N.; NAGAR, A.; AGGARWAL, V.; SHARMA, K. Jaisalmer Ke Tapman Me Parivartan Ki Pravratti Ka Addhyayan. MAUSAM 2012, 63, 155-162.