GUPTA, M., GUPTA, S., & GOEL, I. (1985). A study of TEJ current characteristics from MONEX data. MAUSAM, 36(2), 221–228. https://doi.org/10.54302/mausam.v36i2.1879