ABBI, S. D. ., SRIVASTAVA, K. K. ., & MALHOTRA, A. K. . (1978). Estimation of water balance of Mahanadi catchment upto Hirakud dam site (1962-1966) by Thornthwaite’s techniqu. MAUSAM, 29(4), 717–724. https://doi.org/10.54302/mausam.v29i4.2953