SRINIVASAN, V. (1954). Thunderstorms in Kutch-Saurashtra. MAUSAM, 5(3), 249–252. https://doi.org/10.54302/mausam.v5i3.4873