JAIN, P. K. (1971). Maximum wind pressure over India. MAUSAM, 22(4), 571–574. https://doi.org/10.54302/mausam.v22i4.5043