VISHNOI, B. N. (2011). Paschimi Rajasthan mein pawan chakkiyon dwara vidyut utpadan hetu vayu vishleshan. MAUSAM, 62(1), 1–10. https://doi.org/10.54302/mausam.v62i1.5859