VISHNOI, B. N., NAGAR, A., AGGARWAL, V., & SHARMA, K. (2012). Jaisalmer ke tapman me parivartan ki pravratti ka addhyayan. MAUSAM, 63(1), 155–162. https://doi.org/10.54302/mausam.v63i1.5860