VISHNOI, B. N.; NAGAR, A.; SHARMA, K. Jaisalmer kshetra me samvahani meghon ki radar pratidwaniyon ka addhyayan. MAUSAM, [S. l.], v. 63, n. 3, p. 489–498, 2012. DOI: 10.54302/mausam.v63i3.5863. Disponível em: https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/5863. Acesso em: 10 dec. 2023.