KUMAR, ARVIND, P. TRIPATHI, AKHILESH GUPTA, K. K. SINGH, P. K. SINGH, RANJIT SINGH, R. S. SINGH, and AMITABH TRIPATHI. 2018. “Rainfall Variability Analysis of Uttar Pradesh for Crop Planning and Management”. MAUSAM 69 (1):141-46. https://doi.org/10.54302/mausam.v69i1.244.