KULSHRESTHA, S. M. 1971. “A Satellite Study of the Orissa Cyclonic Storm of October 1967”. MAUSAM 22 (3):313-16. https://doi.org/10.54302/mausam.v22i3.4783.