VISHNOI, BADRI NARAYAN. 2011. “Paschimi Rajasthan Mein Pawan Chakkiyon Dwara Vidyut Utpadan Hetu Vayu Vishleshan”. MAUSAM 62 (1):1-10. https://doi.org/10.54302/mausam.v62i1.5859.