VISHNOI, BADRI NARAYAN, ANAND NAGAR, VINEET AGGARWAL, and KALURAM SHARMA. 2012. “Jaisalmer Ke Tapman Me Parivartan Ki Pravratti Ka Addhyayan”. MAUSAM 63 (1):155-62. https://doi.org/10.54302/mausam.v63i1.5860.