VISHNOI, BADRI NARAYAN, ANAND NAGAR, KALURAM SHARMA, and CHANDRA PRAKASH BALLADI. 2013. “Paschimi Rajasthan Mein Saur Urja Se Vidyut Urja Utpadan - Vishleshan”. MAUSAM 64 (3):531-38. https://doi.org/10.54302/mausam.v64i3.5865.