SRINIVASAN, V. (1954) “Thunderstorms in Kutch-Saurashtra”, MAUSAM, 5(3), pp. 249–252. doi: 10.54302/mausam.v5i3.4873.