VISHNOI, B. N. (2011) “Paschimi Rajasthan mein pawan chakkiyon dwara vidyut utpadan hetu vayu vishleshan”, MAUSAM, 62(1), pp. 1–10. doi: 10.54302/mausam.v62i1.5859.