VISHNOI, B. N., NAGAR, A., AGGARWAL, V. and SHARMA, K. (2012) “Jaisalmer ke tapman me parivartan ki pravratti ka addhyayan”, MAUSAM, 63(1), pp. 155–162. doi: 10.54302/mausam.v63i1.5860.