[1]
B. N. VISHNOI, “Paschimi Rajasthan mein pawan chakkiyon dwara vidyut utpadan hetu vayu vishleshan”, MAUSAM, vol. 62, no. 1, pp. 1–10, Jan. 2011.