[1]
B. N. VISHNOI, A. NAGAR, V. AGGARWAL, and K. SHARMA, “Jaisalmer ke tapman me parivartan ki pravratti ka addhyayan”, MAUSAM, vol. 63, no. 1, pp. 155–162, Jan. 2012.