VISHNOI, B. N. “Paschimi Rajasthan Mein Pawan Chakkiyon Dwara Vidyut Utpadan Hetu Vayu Vishleshan”. MAUSAM, vol. 62, no. 1, Jan. 2011, pp. 1-10, doi:10.54302/mausam.v62i1.5859.