VISHNOI, B. N., A. NAGAR, V. AGGARWAL, and K. SHARMA. “Jaisalmer Ke Tapman Me Parivartan Ki Pravratti Ka Addhyayan”. MAUSAM, vol. 63, no. 1, Jan. 2012, pp. 155-62, doi:10.54302/mausam.v63i1.5860.