Mohapatra, Mrutyunjay, Anshul Chauhan, Avnish Varshney, Suman Gurjar, MT Bushair, Monica Sharma, RK Jenamani, Kuldeep Srivastava, Pulak Guhathakurta, Rajib Chattopadhyay, Mamta Yadav, Radheshyam Sharma, AK Mitra, Ananda KumarDas, Sankar Nath, Naresh Kumar, Soma Senroy, T Arulalan, Amit Bharadwaj, DR Pattanaik, BP Yadav, Rahul Saxena, Ashok KumarDas, Asok Raja, B Hemlata, KVH Arun, S Nitha, Atul KSingh, Shobhit Katiyar, Krishna Mishra, Surendra PratapSingh, Shashikant Mishra, Akhil Srivastava, B Geetha, M Rahul, K Nagaratna, HR Biswas, Manorama Mohanty, R Thapliyal, Shivinder Singh, Shivinder Singh, Sonam Lotus, Sandeep KumarSharma, VK Mini, Sunit Das, GK Das, Abhishek Anand, and Gayatri KVani. “Short to Medium Range Impact Based Forecasting of Heavy Rainfall in India”. MAUSAM 74, no. 2 (March 31, 2023): 311–344. Accessed June 16, 2024. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/6180.