1.
VISHNOI BN, NAGAR A, AGGARWAL V, SHARMA K. Jaisalmer ke tapman me parivartan ki pravratti ka addhyayan. MAUSAM [Internet]. 2012Jan.1 [cited 2023Nov.28];63(1):155-62. Available from: https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/5860